Om du transporterar enstaka hundar i personutrymmet i din bil ska du se till att de transporteras på ett säkert sätt. Du kan också transportera hunden i kombiutrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten. Hunden ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Ditt fordon ska vara lämpligt för att transportera hunden. Om du transporterar hunden i en bur eller liknande ska denna vara utformad och placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.

Detta gäller:

·                            Hunden får inte förvaras permanent i ett fordon och högst 3 timmar enligt huvudregeln.

·                            Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.

·                            Under transporten ska hunden rastas och få vatten minst var sjätte timme. Den ska få foder med högst 24 timmars intervall.

·                            En tik som löper ska transporteras åtskild från hanhundar.

·                            En dräktig tik får inte transporteras de två närmaste veckorna före beräknad valpning. Tiken får inte transporteras tidigare än 1 vecka efter valpningen.

·                            En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den.

Undantag


Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten. Om du är tveksam till om det är lämpligt att transportera djuret är det bäst om du kontaktar en veterinär.

Minsta mått


Om du använder en bur eller liknande för transporten i personbilen ska varje hund ha minst följande utrymme:
längd = hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning gånger 1,25,
bredd = hundens bröstbredd gånger 2,5,
höjd = hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

Om du transporterar mer än en hund i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.  

Transporter med flera hundar


Om du transporterar betydligt fler hundar än enstaka hundar, hundar som inte är sällskapshundar eller transporterar hundarna i något annat än i en personbil har du andra bestämmelser att följa. För dig som transporterar djur i din ekonomiska verksamhet eller är djurtransportör finns ännu fler bestämmelser, du hittar det på sidorna om transporter inom ekonomisk verksamhet. Du hittar de fullständiga bestämmelserna för transporter till höger.

Allmänna krav för transporter med flera hundar

·                            Du får bara transportera dina hundar när de är lämpliga att transportera. Hundar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.

·                            När djuren lastas i eller ur fordonet ska du använda lämplig utrustning.

·                            Du ska kunna sköta om hundarna under transporten eller anförtro skötseln till någon som är lämplig.

·                            Det fordon som du använder för transporten ska ha ett utrymme som är särskilt avsett för hundar. Utrymmet ska vara avskärmat mot personutrymmet med galler eller nät.

·                            Utrymmet där djuren transporteras ska vara utformat så att djuren kan stå upp och ligga ner i naturlig ställning. Om det behövs ska du kunna sätta in skiljeväggar som skyddar hundarna.

·                            Utrymmet ska vara utformat så att det skyddar hundarna mot solljus. Det ska ventileras mekaniskt med en fläkt som fungerar även då motorn på fordonet är avstängd.

·                            Hundarna får inte förvaras permanent i ett transportmedel.

·                            Utrymning ska kunna ske via mer än en utrymningsväg utan besvär eller fördröjning.

Skötsel

·                            Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.

·                            Under transporten ska hundarna rastas och få vatten minst var sjätte timme. De ska få foder med högst 24 timmars intervall.

Tikar och hundvalpar

·                            En tik som löper ska transporteras åtskild från hanhundar.

·                            En dräktig tik får inte transporteras de två närmaste veckorna före beräknad valpning. Tiken får inte transporteras tidigare än en vecka efter valpningen.

·                            En hundvalp måste vara minst en vecka och naveln bör vara helt läkt.

Minsta mått


Utrymmet för en hund som är i samma storlek som en schäfer ska ha följande minsta mått:
längd - minst 0,9 meter
bredd - minst 0,6 meter
höjd - minst 0,7 meter

För övriga hundar får utrymmet vara mindre under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:
längd - hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning gånger 1,25,
bredd - hundens bröstbredd gånger 2,5,
höjd - hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

Om du transporterar mer än en hund i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.

Slädhundar


Om du transporterar slädhundar på lastbilsflak eller liknande ska transporten ske i burar eller liknande. Burarna ska vara dragfria och väl ventilerade. Det får inte förekomma någon genomströmningsventilation. Burarna ska vara väl förankrade på flaket.

Transporter utomlands


Om du ska transportera hundar utomlands ska de besiktigas av en veterinär. Besiktningen får göras tidigast 24 timmar innan lastning.

Det är viktigt att djur som transporteras mellan länder inte för med sig smitta. Det finns också bestämmelser som ska motverka handel med skyddade arter. Till höger under in- och utförsel hittar du mer information om vad som gäller för att transportera djur mellan länder.

Tillbaka Mail